Surse regenerabile de energie

Biogazul

Termenul “Biogaz” se referă la gazele rezultate din fermentarea anaerobă a materialelor biologice. Compozitia tipica de biogaz este: metan, hidrogen, dioxid de carbon si alte gaze.

 

Biogazul poate fi produs prin:

  • fermentarea culturilor energetice si/sau a deseurilor agricole;
  • fermentarea namolurilor din statiile de epurare a apelor uzate ;
  • fermentarea anaeroba a deseurilor agricole și a reziduurilor organice din gropile de gunoi (gaz de depozit);

Energia obținută din acest lanț, biomasă→biogaz→curent electric și agent termic, reprezinta energie regenerabila. Dioxidul de carbon eliminat în atmosferă la arderea biogazului, reprezintă o cantitate cel mult egală cu cantitatea asimilată de plantele sau nutrețurile consumate de animale, în perioada lor vegetală. Acest lant reprezintă un circuit închis de dioxid de carbon, spre deosebire de carburanții fosili (gaz metan, cărbune, țiței) la arderea cărora se degajă dioxid de carbon care a fost asimilat cu multe mii de ani în urmă.

 

Utilizarea biogazului drept combustibil asigura pe de o parte independenta energetica si reducerea consumului de combustibili fosili iar pe de alta parte reprezinta modalitatea de utilizare a reziduurilor si deseurilor organice, cotribuind la reducerea emisiilor cu efect de sera.

 

Biogaz din deșeuri agricole, culturi energetice, si/sau dejecții animaliere  

Intr-o centrala de cogenerare care utilizeaza biogazul produs prin fermentarea deșeurilor agricole, culturilor energetice, si/sau dejecțiilor animaliere, pentru a produce 1 MW de energie electrica timp de 8.200 ore pe an, este necesara o cantitate anuala de:

  • 19.000 tone de siloz de porumb de mare randament, suprafata cultivata 350 – 450 ha sau
  • 51.000 tone de gunoi de grajd de la bovine, sau
  • 40.000 tone de resturi organice menajere;

 

dejectii-animaliere-v2

 

Centrala de cogenerare Moara sat Vornicenii Mici jud.Suceava

 

Proiectul Moara se bazeaza pe utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea biogazului (culturi energetice – porumb furajer si/sau dejectii animaliere). Acesta este utilizat in cele doua motoare INNIO Jenbacher, pentru producerea energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta.

 

Centrala este amplasata pe un teren cu o suprafață de 29.500 mp, având o capacitate de producție a biogazului de 2MW/h și capacitatea totală instalată de aprox. 3 MW/h.

Soluţia tehnologică de producere a energiei consta in două grupuri de cogenerare INNIO Jenbacher JMS 420GS, având un randament total de 83,9%.

 

Statia de producere a biogazului funcţionează continuu, timp de 365 de zile pe an, procesul de fermentare neputând fi oprit decât în situaţii exceptionale. Biogazul produs in timpul noptii se acumuleaza in rezervorul tampon de gaz. Cele două motoare de cogenerare produc energie electrică si termica timp de 16 ore pe zi, in intervalul orar 7,00-23,00, cu un consum maxim de biogaz de 1600 m3/oră.

Materia prima utilizata este in proportie de peste 96% cultura energetica – porumb furajer (36000 tone/an) si 4% deseuri agricole – dejectii animaliere (4000 to/an).

 

proiectul-moara

Parteneri

Produse